Snel, betrouwbaar en hoge kwaliteit

Transcriptie

 


 

Transcriptie of transcriberen is het uitwerken (uitschrijven) van een opgenomen gesprek of monoloog. Transcriptie wordt veel gebruikt in de juridische en medische wereld, maar ook voor interviews, vergaderingen of lezingen.

Het zogeheten transcriberen van opnamen wordt over het algemeen als frustrerend en tijdrovend werk ervaren. Afhankelijk van het aantal sprekers, de kwaliteit van de opname en de manier waarop het transcript uitgewerkt dient te worden, kan een interview van een uur iemand gemiddeld 3 - 6 uur typewerk kosten. Alphanumeriek verzorgt voor iedereen die een uitwerking van een interview of vergadering nodig heeft de transcriptieservice. Wij verzorgen het transcriberen tegen een tarief waar we in Nederland een voordelige optie zijn. In de meeste gevallen kost een uitwerking u slechts 1,10 per minuut opname.

 

Manieren van transcriptie

de woordelijke transcriptie: spreektaal wordt omgezet naar schrijftaal. Niet relevante tekst, herhalingen, versprekingen e.d. worden weggelaten. De ervaring leert dat de woordelijke uitwerking vaak de beste keuze is. Waarom? Datgene wat tijdens het interview gezegd is, of wat op uw audiobestand staat, wordt verwerkt in een goed leesbaar transcript. Dit houdt in: geen herhalingen en "uhh's & ahh's" en indien er een verspreking is, wordt dit netjes gefilterd tot een juiste en leesbare zin.

de letterlijke transcriptie: de spreektaal wordt letterlijk uitgewerkt. Indien voor deze transcriptie wordt gekozen, kunnen er in de uitwerking taalkundig onjuiste zinnen staan. Spreektaal is geen schrijftaal! De zinnen zullen minder goed leesbaar zijn, omdat alles wordt uitgewerkt zoals het is gezegd op uw geluidsbestand, inclusief alle "uhh's en ahh's".

Samenvattend of woordelijke transcriptie met redactionele wijzigingen: Zoals bij woordelijke transcriptie maar nu met redactionele wijzigingen. U krijg een goed leesbare tekst; zwakke passages in de gesproken tekst worden licht geredigeerd. Uiteraard blijft de inhoud hetzelfde. Het transcript zal dan enkel en alleen de highlights weergeven. Prijs in overleg te bepalen.

 

Tarieven                                                         Per minuut opname                  Ontvangst document


 
 Vast orderbedrag  15,00

Standaard (woordelijk)             1,10                 Binnen 5 werkdagen
Letterlijke transcriptie   0,30 extra   Binnen 5 werkdagen
Samenvattende transcriptie   prijs in overleg   Binnen 5 werkdagen
Kwaliteit is matig   0,35 extra   Binnen 5 werkdagen
Kwaliteit is slecht   0,65 extra   Binnen 7 werkdagen
Iedere extra spreker   0,10 extra    
Spoedtarief -24 uur   0,70 extra   Binnen 24 uur
Sneltarief -48 uur   0,40 extra   Binnen 48 uur
Prijzen excl. BTW         

 

Toelichting

Alphanumeriek werkt met het zogenaamde Fixed Price Fixed Service model. Dit houdt in dat u van te voren weet hoeveel uw transcript u gaat kosten, zonder verrassingen achteraf. Over het algemeen kost een uitwerking u slechts 1,10 per minuut opname. Een woordelijke uitwerking is de ideale weergave van het gesproken woord.

Extra sprekers
Voor iedere extra spreker op de geluidsopname, wordt een extra tarief gerekend van 0,10 per minuut opname.

Kwaliteit
Een zeer belangrijk onderdeel van het transcriberen, is de kwaliteit van de opname. Deze bepaalt in grote mate de tijd die onze transcribenten nodig hebben om de audio-file om te zetten in een kwaliteitsvol transcript. Indien u een oude recorder gebruikt, of de opname is opgenomen in een rumoerige zaal of er is achtergrondlawaai, dan wordt de omzetting voor een groot deel bemoeilijkt. Ook mensen met een zwaar accent of gesproken dialecten, kunnen de verwerking bemoeilijken. Hiervoor rekenen wij 0,35 per minuut extra. Is de opname zeer matig of zijn de sprekers zeer moeilijk verstaanbaar, rekenen wij 0,65 per minuut extra.
Het is daarom aan te raden dat u in geval van twijfel, telefonisch contact opneemt zodanig dat wij u een indicatie kunnen geven over de kwaliteit en een gepaste prijsofferte kunnen opstellen.

Spoed / Snel
Indien u uw transcript eerder dan vijf werkdagen nodig heeft, kunt u gebruik maken van onze spoed- of snelservice. Wij leveren uw transcript dan binnen 24 uur tegen een tarief van 0,70 extra per minuut opname en wanneer u kiest voor levering binnen 48 uur kost u dit 0,40 extra per minuut opname. Wel raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen, zodat we uw opname voorrang kunnen geven

 

Aanleveren

Geluidsbestanden kunt u in diverse formaten aanleveren (mp3, wav, wma enz.). U kunt deze bestanden versturen via email info@alphanumeriek.nl of WeTransfer.

U krijgt uw uitgewerkte geluidsbestand als Word-document of rtf-bestand retour via e-mail of desgewenst ook weer via WeTransfer.

Het bestand uitleveren in een aangepaste lay-out is mogelijk.

        
  Copyright (c) 2014 Grafisch Tekstservice Buro Alphanumeriek